Naturama om Fysiologi, evolution og cellebiologi

 Traveler Traveler

Rundvisning ,Fysiologi evolution og cellebiologi


Fysiologiforløbet starter med et kort fagligt oplæg med fokus på sundhed og det store og lille kredsløb. Derefter skal eleverne dissekere griseorganer (lunger, hjerte, nyre, lever og svælg). Afslutningsvis skal eleverne lave forskellige aktiviteter i udstillingen: Cykle, ro på romaskine, lave reaktionsøvelser m.m. Imens skal der svares på faglige spørgsmål i forhold til hvordan de arbejder med deres egen krop og dette kan relateres til dyrene i udstillingen.