Fjordbælt og bælt om havdyr.

450 449

Undervisningen på Fjord&Bælts overordnede mål er at give eleverne et tættere og mere fortroligt

forhold til naturen og på den måde fungere som “naturoplukker”, der åbner

opmærksomheden for en ellers meget lukket verden – livet under havets

overflade! Vores undervisningsforløb er udviklet med henblik på at formidle

viden og forståelse for den nære natur, her specielt dyrelivet i det hav, som

omgiver os, og som vi er afhængige af. Gennem iagttagelser og oplevelser med

levende dyr ønsker vi, at eleverne opnår en viden, som på længere sigt kan

udgøre grundlaget for, at de udvikler en lyst til at lære mere om naturen og at

passe bedre på den.

Gennem formidling af de levende organismers samspil, livsvilkår og tilpasninger til

miljøet bibringes eleverne forståelse for de naturlige og menneskeskabte ændringer

i havet samt de konsekvenser, som ændringerne har for havets fisk, havpattedyr

og øvrige dyreliv. Fjord&Bælt ønsker at skabe holdninger til det at udnytte og

færdes i naturen og inspirere til medejeskab af vores fælles

naturværdier.