2018-2019 etablering af nyt anlæg til (Genetta genetta)