Andre dyr

På Elsesminde har vi 1 art af bløddyr.

Vi arbejder kraftigt på reetablering af vores bløddyr.

20170119_144323